Surprise Me!

Lupin III: Babylon no Ougon Densetsu